Kjøperen la tre millioner kroner på bordet for leiligheten