Kulturskolen gir barna ferdigheter i det estetiske - Det utvikler selvtillit og hjerne

foto