Snart NM-klare: – Vi må tørre å bli grepet av anledningen