Stort underskudd: Framtiden for Klæburock er usikker