Helgenbilder

I et bildeelskende perspektiv er ikonene vakre malerier som skinner i gull og klare farger som rødt og blått. Gjennom en svært egenartet prosess males ikonene. Teknikken er eggtempera, og her blandes fargepigmentene med egg og vann. Det er flere regler for hvordan ikoner skal males og hva som kan avbildes. Farger og linjer har også stor symbolverdi.

Bilder forbundet med avgudsdyrkelse

Religiøse retninger har hatt flere bildestrider historisk sett, noe som resulterte i en motstand mot bildebruk i islam, kristendommen og jødedommen. Det gamle testamentet advarte mot avgudsdyrkelse gjennom bilder. I middelalderen har imidlertid bilder vært brukt i det evangelisk-lutherske kirkerommet blant annet for å utdanne innbyggerne som ikke var skrivekyndig. Både jødedommen og islam har praktisert og praktiserer fremdeles, et strengt bildeforbud.

Religiøs kunst

I dag er det vanlig med religiøs kunst i Den norske kirke, og mange finner både glede og veiledning i ikoner. Kateket Tove Margrethe Hørgård Unsmo er en av dem som er positiv til ikoner, og var den som foreslo for menighetens stab å ha utstilling av ikoner i kirken.

- Jeg finner selv en personlig glede i ikoner, og opplever at det beriker den åndelige delen av det å være kristen og menneske, forteller hun, og legger til at alle i menighetens stab støttet prosjektet.

Ikonene ser på deg

I Klæbu kirke henger det allerede tre fargerike bilder som bærer preg av samme stil som ikoner, men kunstner Wenche Evelyn Harsjøen forteller at dette ikke er ikoner, men malerier i ikonstil.

- Perspektivet i ikoner er motsatt fra vanlig perspektiv. I ikoner er det de som er avbildet som betrakter deg, og ikke du som betrakter personen på bildet, forklarer hun, og fortsetter:

- Og gullet i ikoner, altså bakgrunnsfargen, representerer det uskapte lyset. Det er lyset fra Gud sjøl, og det kaster aldri skygge.

Munker holdt kurs

I 2002 og i 2012 reiste Harsjøen til Finland for å delta på kurs der hun lærtemale ikoner. Kurset ble holdt av munker som tilhørte den russisk-ortodokse kirken, en religiøs retning som har et nært forhold til ikoner i forkynnelsen, og som ser på ikoner som bindeledd til det guddommelige.

- Jeg ble trukket mot ikoner på bakgrunn av min glede av kirkebygninger og andre kunstneriske uttrykk som finnes der. Da jeg ville begynne å male, ville jeg male noe annet enn blomster og fant ut av ikoner ga den dybden jeg var ute etter både kunstnerisk og som kristen, sier hun.

Bibelske fortellinger

Ikonene hun maler, er inspirert av gamle ikoner. Hvert ikon har sin bakgrunn i bibelske fortellinger og er rik på symbolikk. En bestemt håndstilling formidler for eksempel velsignelse. Ved utstillingen ligger en oversikt med tekst til alle ikoner. Teksten gir utdypende forklaring til hver av ikonene. Utstillingen er tilgjengelig i Klæbu kirke under kirkefestuka, og lørdag er kunstneren selv til stede mellom 12 og 15, og vil i tillegg berike utstillingen med flere og større ikoner.