Ukens historiske bilde

I 2009 ble de satt ut av drift, etter rundt tjue år å ha tatt ned tv-programmer og distribuert dem videre via kabel inn i mange hjem i Klæbu. De har vært et landemerke i Klæbu, der de står ved grendehuset på Tanem og kabelbanen bakom.

De er store, den største er ca. tre meter i diameter. Som regel er slike paraboler grå og kjedelige og oppfattes ofte som et skjemmende fremmedelement. Disse derimot, er fint dekorert med kjente motiver fra bygda.

Motiver fra Klæbu

De ble malt av Jan Erik Bævre (Tanem) i 1993, og viser fra venstre eldre bebyggelse på Tanem med Tanemsåsen i bakgrunnen. På neste ser vi det gamle kommunehuset, og videre to av bruene i Klæbu, henholdsvis Svean bru, og Trangfossen bru.

Kringkastet fra ekvator

Parabolantenner brukes i det meste av satellittbasert kommunikasjon og distribusjon, det gjelder både overvåking, punkt-til-punkt-kommunikasjon og kringkasting. Antennen må da plasseres innenfor satellittens dekningsområde og rettes mest mulig direkte mot satellitten. For kringkastingsformål brukes geostasjonære satellitter som går i bane over ekvator ganske rett sør for oss (bare noen grader til øst eller vest).

Navnet parabol kommer av at tverrsnittet av antennens reflektor er parabelformet (med parabelens åpning mot senderen) og dermed gjør det mulig å fokusere parallelt innkommende stråler mot ett punkt der antennens mikrobølgehode er plassert.