Ukens historisk bilde

Moodden var en av de eldste husmannsplassene under Moen gård, og de som bodde der var også fergemenn. Ole Toresen, brukeren på Moen gård, drev fergestedet Moodden på Svean i 1712.

Kjent fjes på bygda

Den første fergemann her var Ole Marteodden (født 1651, nevnt i 1701), og Peder Olsen, Eidstusve (1822-1912) var den siste. Kona til Peder, Ingeborg Tomasdatter (1841-1929) fortsatte fergedriften i noen år. Turen over elva kostet 7 øre. Hun gikk under navnet Mæla, røkte pipe og var ei kjent dame i bygda.

Under åpningen av brua i 1925 fikk hun spesiell oppmerksomhet. En rød ulltråd gjorde tjeneste som det tradisjonelle silkebåndet, og Mælkona ble kjørt over i en åpen «Star» personbil.

Svean bru Foto: Klæbu historielag

«Fleksnesbru»

Svean bru sto ferdig i 1925, i forbindelse med byggingen av Svean kraftverk. Solide stålbjelker bærer brulegemet som er av trevirke. Kjørebanen er ca. 3 meter og gir plass til kun en bil. Brua har et smalt gangfelt på hver side. Brua har vært utbedret opp gjennom årene og har i dag fast asfaltdekke. Bruhodene, fundamentene og bærebjelkene er fra 1925.