Teaterlaget Håssåsig har opp gjennom årene delt ut store beløp til frivilligheten i Klæbu og andre gode formål. Historielaget fikk overrakt en sjekk på 100.000 kroner og var de siste som fikk penger.

– Det handler på ingen måte om at vi har blitt grådige eller griske. Men vi trenger rett og slett pengene selv, ettersom egenkapitalen og handlingsrommet har blitt mindre med årene. Spesielt ettersom vi i fjor måtte avlyse revyen og på grunn av det mistet store inntekter. Kostnadene er der selv om de ble mindre enn de ville ha blitt dersom vi hadde arrangert, sier Mari Storsve.

Hun er leder i Håssåsig og har hatt ansvaret for ei aktiv revygruppe gjennom hele koronaperioden. De har prøvd å holde aktiviteten i gang og har lyktes godt med det selv om det har vært krevende. To år uten inntekter har på ingen måte stresset de som sitter i styret. Men de ser at kontoen krymper og egenkapitalen blir mindre. De har ikke fått kompensert for tapte inntekter på avlyst revy.

Trenger penger til drift

– Vi kom ikke inn under noen av tilskuddsordningene og har så langt ikke fått ei krone i tapte inntekter. Den tiden hvor vi kan dele ut store beløp til gode formål i bygda er nok forbi. Fremover trenger vi pengen til drift og revyaktivitet. Økonomien ble ikke bedre av at noen i fjor brøt seg inn på lageret vårt, og stjal verdifullt utstyr. Ettersom vi hadde nedskrevet verdien på utstyret var det lite å hente i forsikringspenger, sier Storsve til KlæbuPosten.

Hun er tydelig på at det er store kostnader forbundet med revyoppsetninger, og at det ikke er noen økonomisk gullgruve selv om det går en god del penger inn. Lyd, lys og husleie er blant de største utgiftspostene. Men det er også andre løpende utgifter som må betjenes av en av de eldste aktive revygruppene i Norge, som fortsatt holder hjulene i gang.

Foto: Knut Erlend Jegersen

Vanskelig med en meter avstand på scenen

Håssåsig rakk akkurat å få gjennomført sin årlige revy i 2020 før landet stengte ned. I år håper de igjen at det skal være mulig å få gjennomført revy den andre uka i mars.

– Det kan bli vanskelig dersom det ikke kommer ytterligere lettelser. Men dette skal vi diskutere onsdag kveld, sa Mari Storsve til KlæbuPosten på tirsdag. Den energiske lederen kunne fortelle at nye reglene åpner opp for at de kan møtes fysisk. Likeså samle 200 personer på arrangement. Men fortsatt gjelder enmetersregelen som er utfordrende for revyfolket i flere sammenhenger.

– Det er vanskelig å stå på scenen dersom du må holde en meters avstand. Jeg tror også det blir vanskelig å få inn 200 tilskuere dersom det skal være en meter mellom alle. Det vil i hvert fall være utfordrende logistikkmessig i forhold til billetter, merking også videre, sier Storsve. Hun er også spent på hvordan folk vil stille seg til et eventuelt munnbindpåbud. Det vil i så fall være første gang at det trofaste Håssåsig-publikummet får beskjed om å stille med munnbind.

Håssåsig håper på revyoppsetning til våren

Spente på om de får arrangert revy i mars

– Jeg vil at vi på møtet skal lage en plan for hvordan vi håndterer dette. Vi er godt i gang med skrivearbeidet. Når det er sagt så er vi preget av den usikkerheten som har vært i forhold til restriksjonene. I fjor jobbet vi hardt og lenge og ble nødt til å avlyse. Forhåpentligvis så kommer vi ikke i samme situasjon i år. Vi kan heller ikke vente til i slutten av februar før vi tar en endelig avgjørelse på hva vi skal gjøre. Det er mye som må diskuteres gjennom.

– Kan det bli aktuelt å ta inn færre på hver forestilling, å øke antall forestillinger?

– Det er noe vi må diskutere på møtet. Men det er også en økonomisk bit oppi dette. Det må være med i vurderingen. I fremtiden kan det hende at vi som andre lag og foreninger må ut på sponsormarkedet, sier Storsve som er løsningsorientert. Hun ønsker å planlegge for forskjellige senarioer.