Fantastisk opplevelse med bluesartist fra USA

Courage har tatt mange steg videre siden siste konsert i Klæbu kirke da bluessangeren Earl Thomas sammen med koret presset veggene i kirkerommet til det ytterste med sin energi, glede og sang i 2014. Åtte år etter vil Courage gi publikum en lun og varm konsert med et repertoar som vitner om omsorg, tilhørighet og det å bry seg om hverandre.

Courage har tatt nye steg og vokst mye siden forrige kirkekonsert. Foto: Merethe Willassen

Koret har vokst mye

Konsertrepertoaret har dirigent Astrid Rabben satt sammen spesielt for Kirkefestuka i Klæbu.

- Vi ble utfordret på å finne noe som kunne passe i kirken, noe som har resultert i 10 fremføringer for koret og en for koret med Kåre Bjørkøy som solist, smiler Rabben som gleder seg til å vise frem et kor i god sangform.

Menneskelig konsert

Med det mener Rabben at konserten handler mye om det å være til for hverandre.

- Vi vil vise en annen side av oss, en litt mer avdempet, men vi er lik energiske som før og vil gi av oss sjøl med god energi, sier hun, og mener at dette blir en konsert med mye tilstedeværelse.

Kåre Bjørkøy og Astrid Rabben har funnet tonen. Foto: Merethe Willassen

Aldri bedre en siste konsert

Også operasanger Kåre Bjørkøy snakker om Courage sin tilstedeværelse.

- Sang handler om å formidle noe. Det er veldig viktig for oss sangere. Vi vil formidle musikk og samtidig utvikle oss, sier han, og fortsetter:

- Courage er et meget godt kor der stemmene klinger godt sammen.

Skal låte rent og gli inn i hverandre

Det handler om mye om tillit til hverandre, sier Rabben som forklarer hvorfor Courage er blitt bedre. Hun utdyper:

- Sangeren må kunne det godt nok for å kunne gi litt slipp og gi rom for de andre. Det gjelder både stemmegrupper og koret som helhet. Det er så mange som gir så mye i fremføringen og som gir fra seg noe av ansvaret. Slik får vi en helhet. Det er så mange dyktige folk som gir av seg selv i dette koret. Det gir en veldig god formidling.

Operasanger Kåre Bjørkøy har vært å finne på de store operascener blant annet i Stockholm og København, og har vært med å løfte frem nye talenter i sitt virke på Institutt for musikk på NTNU. Foto: Merethe Willassen

Stemmen uttrykker det emosjonelle

Bjørkøy ivrer på sin side på stemmehelse og forsker på hvordan det går an å bevare denne etter fylte 60 år.

- Det skjer noe med stemmen etter hvert som man eldes. Man mister litt av de dype tonene og litt av de aller høyeste. Men dette går det an å trene på. Stemmemuskelen er veldig treningsvillig. Det høres godt i et kor der mange ulike stemmer finner et felles uttrykk, sier han før han avslutter: - Jeg er så glad vi har dette koret i Klæbu. Det er en veldig fin gjeng med et godt fellesskap.