- De var ikke så smarte da de satte dinosaurtennene på hodet og trodde det var en krone

foto