Hvert år gjennomføres tre store arrangement i Klæbu. Det er 17. mai, kulturuka i august og julegrantenning med aktiviteter første helg i november. Før kommunesammenslåingen i 2020 var det Kjersti Utne, den gang enhetsleder kultur i kommunen, som stod for startskuddet i planleggingen og holdt en hånd på rattet underveis frem til ferdig arrangement. Etter 1. januar 2020 overtok Nærmiljørådet i Klæbu bydel (NiK) oppgaven. En kraftig motbakke møtte NiK med sen konstituering av rådet i slutten av februar og nedstengelse av landet i mars. Til tross for dette har det vært markeringer, men mye har falt på medlemmene i NiK.

Vi må få kulturuka opp å gå igjen

- Det er ikke holdbart at vi skal bruke så mye tid på det lag og organisasjoner egentlig skal gjøre, sier Lillan Waaden, kasserer i NiK som støttes av næringslivets representant i NiK, Helle Lundereng:

- Ja, og vi har virkelig forsøkt å få folk på banen, men det har vært vanskelig mange ganger.

Lillian Waaden, NiK, oppfordrer alle lag og organisasjoner til delta i større grad. Foto: Merethe Willassen

Samkjør arrangementene mer

NiK må tåle kritikk for siste kulturuka der det flere ganger var arrangement med samme målgruppe som ble satt opp samtidig, noe som resulterte i at et tradisjonelt arrangement fikk langt dårligere besøk enn tidligere. I tillegg hadde det kommet tilbakemeldinger på at programmet var kjedelig. NiK imøtegikk kritikken, og viste til at det var en treghet i å få folk til å melde inn hva som skulle skje, og at det ved et tilfelle gjaldt en teatergruppe som bare kunne den dagen.

Planleggingsmøte i forkant

En av de fremmøtte som formidlet kritiske tilbakemeldinger, var snar til å melde seg til tjeneste for neste års kulturukekomité.

- Det må være mer kontinuerlig, og mer koordinering og man må se helheten. Vi har potensiale til å få kulturuka til å bli bedre, sier Lilly Katrine Schnitler som representerte Klæbu speidergruppe, og som fikk bifallende nikk fra flere andre. Hun sier videre med et smil om munnen:

- Æ må no bli med der æ, da.

Tror klæbyggen ønsker seg ei god kulturuke

Hun sier videre at mange flere lag og organisasjoner bør bli med både for å profilere seg selv, men også for å skape aktivitet i kulturuka. Tore Olav Sandnæs fra Klæbu historielag minnet om hvor mange som møtte opp i sentrum under Arctic Race, og syns at Klæbu burde prøve å sprite opp markedsdagen. Om ikke standene med politikere som deler ut drops og ballonger står høyets på lista for å fargelegge markedsdagen, så spørs det om ikke de mange politiske farger akkurat i valgåret 2023 vil være å se der.

Torill Indergård, Klæbu pensjonistforening, og Møyfrid Hallset, Seminarplassens venner, skal også møte i kulturukekomitéen. Foto: Merethe Willassen

Faste plasser i komité

Møyfrid Hallset tok opp at Seminarplassens venner allerede for to år siden sendte en henvendelse til NiK der de tilbød seg et samarbeid med NiK angående kulturarrangement i bygda, men uten å få tilbakemelding på det verken da eller på møtet. På møtet spilte Torill Sjøbakk fra Klæbu damekor inn et forslag om at alle lag og organisasjoner som fast deltok på kulturuka, burde være representert i komitéen. Slik sett ble både speiderne, historielaget, pensjonistforeningen og Seminarplassens venner med der, noe som vil gi en god kontinuitet for årene fremover.

Det blir kulturuke i 2023

Onsdagens åpne møte resulterer i komité for Kulturuka i Klæbu som skal møtes for planlegging fra januar av, men også et innspill om at dette måtte tas med tilbake i de ulike lag og organisasjoner for informasjon og forankring i de respektive organisasjoner. Et klart vedtak på komité for 17. mai og julegrantenning kom ikke på plass, men det lå i kortene at dette også er på gang.

Per-Ivar Moe, leder NiK, innledet med en orientering om hvem som satt i rådet. Foto: Merethe Willassen