– Klæbyggen er heldige som har så mange kor med så høy kvalitet