Klæbu 2 7er vartet opp med målfest

Eyob Teklemichael Gebrekidan scoret seks ganger da Klæbu 2 7er vant 14-6 over Vanvik 3/Stadsbygd 3/Rissa 3 9er i G14 9er, Avdeling 2 - Vår.