Det er dobbelt så mange som er truet av dårlig matsikkerhet og sult i verden i år, enn i 2020. Dette er alvorlig, og er en svært uheldig utvikling. Vi har et solidarisk ansvar for å bidra til å motvirke en slik utvikling. Samtidig bør det være i nasjonens interesse å styrke matberedskapen vår. God forvaltning av dyrkbar jord er en vesentlig brikke i dette.

Det er kun 3% av Norges areal som består av dyrkbar jord, og en mindre andel av dette er egnet til å dyrke matkorn. Kvaliteten på matjorda påvirker muligheten for hva som kan produseres. I Trøndelag og Trondheim er vi heldig å ha store områder med godt jordsmonn, som gir gode forutsetninger for jordbruk. Vi har derfor et stort ansvar for å ta vare på matjorda. Det er ikke en selvfølge at alle tar dette ansvaret når ulike interesser skal avveies. Byen vår skal vokse, og det presses på for at det skal bygges flere boliger og investeres i nødvendig infrastruktur.

Det er politisk valg å avgjøre hva arealet vårt skal brukes til. I årene som har gått har Senterpartiet stått på barrikadene for å ta vare på matjorda vår. I 2021 vedtok vi sammen med Ap, SV og Mdg å tilbakeføre 700 dekar dyrkbar jord. Dette var viktig og riktig. Det illustrerer også at det har noe å si hvem som bestemmer i byen.

Vi lover å stå på barrikadene for den dyrkbare jorda videre om Senterpartiet får fornyet tillit.

Vegard Tillerflaten, 5. kandidat Trondheim Sp

Rigmor Bjerche, 6. kandidat Trondheim Sp

Aleksander D. Rønningen, 9. kandidat Trondheim Sp