Maria Alseth

2. kandidat til bystyret for FrP

I Trondheim går kompetente og dyktige ansatte på jobb i eldreomsorgen hver dag for å gi våre eldre en god og trygg hverdag. Dessverre opplever mange ansatte at arbeidsbelastningen er for stor, og bemanningen for lav. For mange fører dette til slitasje og sykdom, og noen ser ingen annen utvei enn å slutte i jobben sin. Slik mener Fremskrittspartiet vi ikke kan ha det i Trondheim. Fremskrittspartiet ønsker derfor å styrke bemanningen både i hjemmetjeneste og på sykehjemmene.

Fremskrittspartiet mener også det er viktig at ansatte med fagkompetanse får mulighet til å bruke tiden sin på å gi pleie og omsorg. Fremskrittspartiet ønsker derfor å ansette flere serviceverter og aktivitører på sykehjemmene, som skal bidra med å gi eldre en god og innholdsrik hverdag. Fremskrittspartiet ønsker også å få matverter inn på sykehjem som skal kunne bidra med matlaging og matservering. Slik ønsker vi å ta i bruk alle gode krefter for å gi både eldre, pårørende og ansatte en bedre hverdag.