Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Av Kirsti Tømmervold, Klæbu Arbeiderlag

I 2021 sto Klæbu helse- og velferdssenter innflytningsklart, et nytt og moderne bygg med store pasientrom og flotte fellesareal. Selve bygget er bygd rundt en vakker atriumshage. For Arbeiderpartiet var det viktig å sikre at de som trenger mest hjelp og pleie har et godt alternativ til egen bolig.

For Arbeiderpartiet er det neste steg å få bygd nye omsorgsboliger. I 2019 ble det gjennomført en mulighetsstudie som viste at økningen i aldersgruppen 67+ vil fordele seg noenlunde jevnt over bydelene i Trondheim fram til 2035. Dekningsgraden målt per innbygger over 67 år ble satt på 3,5 prosent. Med denne bakgrunn ble behovet i bydelen Klæbu satt til totalt ca. 35 omsorgsboliger i 2030.

Nå når gamle Klæbu sykehjem er revet, har vi fått en sentrumstomt som kan klargjøres for bygging av omsorgsboliger. Boligene vil ligge i nærheten av det nye helse- og velferdssenteret med et felles attraktivt uteområdet. Det er viktig for Arbeiderpartiet at innbyggere som er tilknyttet lokalsamfunnet Klæbu ikke må flytte ut av bygda for å få bo i en omsorgsbolig.  Det skal heller ikke være den enkeltes økonomi bestemmer om en har mulighet til bo i en omsorgsbolig, men den enkeltes behov. Det må derfor være mulighet for både å eie og leie en omsorgsbolig.

Arbeiderpartiet er fornøyde med å ha fått bygd et nytt helse- og velferdssenter. Nå vil vi få bygd nye omsorgsboliger i Klæbu – beste bygda i by`n!

Omsorgsboligene sett ovenfra. Klæbu sykehjem til venstre, og til høyre Coopbygget. Rådhuset øverst i bildet. Det er åpnet for gjennomgang. Bildet er hentet fra Aplan viak og Selberg arkitekter som Klæbu kommune leide inn for en mulighetsstudie i 2019.