Skrevet av Vegard Frøseth Fenes, gruppeleder for Senterpartiet i Trondheim bystyre

I vår skal bystyret i Trondheim behandle kommuneplanens arealdel, som kort fortalt kan beskrives som en masterplan for kommunens arealbruk. Her reises det både diskusjoner om boligbygging, arealer til offentlige formål som skole og sykehjem, og næringsarealer for å nevne noe.

Arealdelen er både en overordnet plan, og en lokal plan på samme tid. Vedtaket som fattes i vår vil derfor også få konsekvenser for Klæbu, en relativt ny bydel i Trondheim med stort særpreg. Jeg har hørt at det sies om Klæbu at «den som kjæm hit har ei mening med det» - kanskje primært på grunn av at bygda ligger ganske for seg selv med Trondheim i den ene enden og Selbusjøen i den andre.

Når vi i vår skal sluttbehandle planen er jeg derfor opptatt av å bevare Klæbu sitt særpreg, samtidig som vi tilfører kvaliteter som kommer både bydelen og Trondheim til gode.

Senterpartiet ønsker blant annet flere boliger, samtidig som vi må finne ut hvordan vi skal stille oss til de mange forslagene til nye næringsarealer som har kommet inn mellom Tanem og Vassfjellet. For vår del er det i denne sammenheng viktig at dyrka mark og natur av høy verdi skal bevares.

Videre skal lokale utviklingsaktører ha skryt for arbeidet som har blitt gjort med å utvikle den nye traseen for fylkesvei 704 i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Her ble vi politikere invitert på befaring, hvor lokale aktører fikk fortelle om sine prosjekter. I tillegg har det også blitt avholdt ulike møter i bydelen.

Oppsummert er vi opptatt av å lytte til lokale innspill, både fra innbyggere, næringsliv, landbruk og offentlige aktører.

For eksempel har vi oppfattet at det over tid har vært ønske om flere alderstilpassede boliger, slik at flest mulig kan leve et langt liv, og bli gammel i egen bydel. Klæbu er ei bygd med stort potensiale, hvor det også skal være godt å bo i fremtida.