Fagforbundet Trøndelag

Grete Mosand Leder yrkesseksjon helse og sosial

Janne K. Bjørnerås Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

«Jeg hadde en drøm» skriver Fredrik Julian Lysholm i Adresseavisen 17. februar.

Fagforbundet har en drøm- en drøm om at mange ungdommer skal bli inspirert til å velge yrkesfag. En drøm om at lærlinger blir inspirert av gode veiledere og av dedikerte og motiverte fagarbeidere, slik som Fredrik Julian ble i sin praksisperiode.

Fagarbeidere er relasjonsbyggere og kunnskapsformidlere for mennesker i ulike livsfaser som trenger deres hjelp, og kan utgjøre en forskjell. Fagarbeideren er der for mange med empati og omsorg.

Fagarbeideren er der når noen synes ting er vanskelig, når de trenger en hånd og holde i. Hjelper mange med å få nok og riktig ernæring, trener og vedlikeholder funksjoner. Er der når noen roper på mor - for de husker ikke at hun er borte for mange år siden. Fagarbeideren bidrar til trygghet og mestringsfølelse slik at barn og unge opplever gode dager i barnehage, SFO, skole eller fritid.

Fagforbundet er stolte av våre ungdommer som velger yrkesfag, og hos oss stilner aldri applausen for den fantastiske jobben dere gjør. Vi heier fortsatt på dere!

Fagforbundet har en drøm, en drøm om at mange flere ungdommer velger yrkesfag. En drøm om at alle skal føle motivasjon og yrkesstolthet i sin arbeidshverdag med mange nok ansatte.

Janne K. Bjørnerås, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Trøndelag. Foto: Privat
Grete Mosand, leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Trøndelag. Foto: Privat