Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Innlegget er skrevet av Maria Alseth, 2. kandidat til bystyre for Trondheim FrP

Etter 20 år med Arbeiderpartiet ved makten i Trondheim har det blitt både dyrere og vanskeligere å bruke bilen i Trondheim. Denne utviklingen vil Fremskrittspartiet snu, fordi vi vet at mange er helt avhengig av å bruke bilen i hverdagen. Vi vil derfor at det skal bli enklere og billigere å bruke bilen i Trondheim.

Under Arbeiderpartistyre i Trondheim har bomstasjoner blitt satt opp over store deler av byen, og bompengeinnkrevingen har økt kraftig de siste årene. Dette gjør at de som behøver å bruke bilen i hverdagen, enten for å levere i barnehagen eller kjøre til butikken, har fått en stor ekstrakostnad. Fremskrittspartiet vil derfor avvikle de etablerte bomstasjonene i byen, og sier nei til ytterligere bompenger.

Det er imidlertid ikke bare blitt dyrere å kjøre i byen. Det har også blitt dyrere å parkere bilen. Parkeringsavgiften har økt, slik at det blir kostbart å parkere i Midtbyen. Dette, i tillegg til at flere hundre parkeringsplasser har forsvunnet, har gjort det vanskelig for mange å besøke Midtbyen. Dette går utover både næringslivet og vanlige folk i Trondheim. Fremskrittspartiet vil derfor redusere parkeringsavgiften og bygge flere parkeringsplasser i Midtbyen og sentrumsnære områder.

Fremskrittspartiet er også opptatt av veiene i Trondheim må rustes opp og utbedres, slik at det blir tryggere og enklere å ferdes med bil. I dag opplever mange at veiene i kommunen både er hullete og dårlig vedlikehold. Fremskrittspartiet vil derfor øke budsjettene til vegvedlikehold, både sommer og vinter.

Hvis du er enig med Fremskrittspartiet i at det må bli enklere og billigere å benytte bilen i Trondheim, håper jeg du også stemmer Fremskrittspartiet ved valget.