Skrevet av Svein Otto Nilsen Formannskapsmedlem for Pensjonistpartiet i Trondheim

Kommunedirektøren anbefaler at det ikke innvilges fast skjenkebevilling i Vassfjellet vinterpark. Saken kommer opp i formannskapet 5. desember, og det kan bli avslag på søknaden.

Vassfjellet vinterpark mener at deres drift er innenfor de idrettslige retningslinjer ved skjenkebevilling i Trondheim kommune og oppfyller kriteriene for bevilling. Videre viser de til at det i de aller fleste alpinanlegg i Norge serveres alkohol ved serveringstedene, og dette er like normalt som at det serveres alkohol ved et spisested i bysentrum.

Det søkes om skjenkebevilling til tre av deres serveringssteder.

I Oppdal kommune er skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 mellom kl. 06.00 og kl. 03.00. Oppdal har et skisenter, hvor alle serveringsstedene serverer alkohol. Det står følgende i Oppdal kommune sine retningslinjer om skjenking av alkohol i alpinanlegg:

«Skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 (øl og vin) i skiheisnære områder kan skje mellom kl.12.00 og kl.02.00 alle dager. For alkohol i gruppe 3 kan skjenking skje mellom kl.16.00 og kl.02.00. Det samme gjelder for arenaer som hovedsakelig benyttes av familier med barn og unge. Arenaer som hovedsakelig er ment for barn og unge skal være skjermet for skjenking av alkohol når de benyttes av barn og unge.»

Hvorfor skal Trondheim kommune ha regler som gir driverne av Vassfjellet skianlegg et dårligere utgangspunkt enn andre skianlegg i Midt-Norge?

Vassfjellet vinterpark er et idrettsanlegg som er tilrettelagt for kombinert bruk med idrettsaktivitet og annen sosial aktivitet. Årlig har Vassfjellet vinterpark besøk av over 200 000 gjester, og dette er sterkt økende. Sommeren 2024 starter en større utbygging av sykkelpark, og Vassfjellet vinterpark vil ha helårig drift fra juni 2025. Det forventes ca 400.000 besøkende i 2025.

Vassfjellet vinterpark AS eies 100 prosent av Freidig Alpint, som er en avdeling i Sportsklubben Freidig. Selskapet er spillemiddelberettiget, det tas ikke ut utbytte. Inntjeningen til selskapet er primært fra salg av heiskort til private. Inntektene brukes til å bygge og videreutvikle anlegget.

Det er viktig at politikerne i formannskapet i Trondheim likestiller alpinanlegg slik at de slipper å miste kunder til bl.a. Oppdal.

Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet Foto: Privat