Det er i dag få aviser som bare kommer ut i papirversjon. Mediebildet har endret seg radikalt de siste årene. I ei tid hvor det er veldig mange som kjemper om folks oppmerksomhet, er det utfordrende å komme med papiravis en gang i uka. Det har både KlæbuPosten og andre fått erfare.

Polaris Media som eier mange midtnorske lokalaviser, har kjøpt 51 prosent av aksjene i KlæbuPosten. Det med tanke på at konsernet ønsker å gjøre det de har gjort med stort hell andre steder. Nemlig å utvikle produktet, samtidig som de bruker sin kompetanse til å skape et godt økonomisk fundament.

Vanskelig å være liten

Det har blitt mer og mer utfordrende å være liten i medieverden. Spesielt etter at digitaliseringen skjøt fart. Både fordi det er kostbart for de små å drifte en nettavis, samtidig som det skal produseres en papirutgave.

Det er heller ikke lett for lokalaviser på KlæbuPostens størrelse, å skaffe seg den kompetansen som større mediehus har i forhold til drift av nettaviser. Derfor mener vi det er fornuftig å slippe til et av de største og mest veldrevne mediehusene i Norge på eiersiden. Polaris Media vil være en garantist for at Klæbu vil få en oppegående og ikke minst god nettavis de neste årene.

SENTRAL: Henning Johansen har gjort en fremragende jobb med lokalavisene i Polaris-konsernet de siste årene. Han er ny styreleder i KlæbuPosten.

Har store ambisjoner

Det var viktig for eierne å finne en samarbeidspartner som har vilje og kompetanse til å ta KlæbuPosten et skritt videre. Klæbu trenger ei god og robust lokalavis i årene som kommer. Ei lokalt «vaktbikkje» som kan være med på å sette dagsorden i lokalsamfunnet. Kort og godt knytte klæbyggene og de mange nye innbyggerne sammen. For alt ligger til rette for vekst, og at gamle Klæbu kommune vil få mange nye eiere de neste årene.

Det er knapphet på tomter og boligareal i store deler av Trondheim kommune. Klæbu har enn så lenge rikelig med areal. Boligprisene i Klæbu har skutt fart etter at «beste bygda i by`n» ble en del av Trondheim kommune.

Den nye veien over Skjøla har også bidratt til at det har blitt mer attraktivt å investere lengst sørøst i storkommunen. Flere og flere har fått opp øynene for Klæbus kvaliteter. Det er nok en trend som vil vedvare.

Ulseth var initiativtaker

Det er mange trønderske kommuner som har lokalaviser. De er viktige både for identiteten og som informasjonsorgan. Det var det mange lokalsamfunn og kommuner som fikk erfare under koronaen. Det er først når lokalavisa forsvinner, at innbyggerne, annonsørene og lag og foreninger oppdager hvor viktig den var. Selv om de ikke er enige om alt som blir skrevet.

Klæbu hadde neppe hatt noen lokalavis i dag, om det ikke hadde vært for Otto Ulseth. Det var han som var initiativtaker og pådriver for at KlæbuPosten så dagens lys. Den tidligere Adresseavisen og Dagbladet-journalisten, mente det var uhørt at ikke Klæbu med sine rundt 6000 innbyggere ikke hadde noen lokalavis. Spesielt så lenge både Frosta og Meråker hvor det bare bor godt og vel 2000 personer, hadde godt etablerte lokalaviser.

Mange bidragsytere

Det skulle vise seg at det var flere avisprosjekt på trappene da KlæbuPosten ble etablert og så dagens lys. Det førte til at vi fikk det travelt med å komme i gang. Viggo Storvoll og Monica Devle var med på eiersiden fra starten av. De har i likhet med Otto Ulseth vært svært delaktige i forhold til at KlæbuPosten har blitt et viktig talerør for Klæbu-samfunnet. KP som den gjerne omtales som, har løftet frem mange saker som har hatt stor betydning for bygda.

Det er som nevnt ingen selvfølgelighet at Klæbu har egen lokalavis. Forhåpentligvis så forstår både klæbyggene, næringslivet og lag og foreninger, at det må et godt samspill til, for at KlæbuPosten skal bli det produktet som det har potensial for å bli. Ei nett og papiravis som kan løfte frem unge musikk og idrettstalenter, jenter og gutter som satser på politikk og annet og ikke minst sørge for at bygda har en arena hvor de kan legge opp til debatter.