Skrevet av Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre

Hva hjelper det å bygge nytt rehabiliteringssenter på Nidarvoll når man samtidig som det nye senteret åpner, avvikler rehabiliteringstilbudene ved Søbstad helsehus og Nidarvoll helsehus, og pasientene derfra overføres til det nye senteret?

I dag blir pasienter fra Trondheim som er operert på St.Olavs plassert på Øya Helsehus, hvor det kun er 1 fysioterapeut på hele huset.

Hva slags rehabilitering er det?

Tror nok enkelte i ledelsen i kommunen må skjønne at man ikke kan bygge nytt rehabiliteringssenter for å flytte pasienter fra andre sykehjem til dette nye og tro at man bedrer situasjonen for de som trenger rehabilitering.

Dette skjønner enhver person at det gir dårlig resultat.

Vistamar la man ned for at man skulle styrke rehabiliteringen i Trondheim. Hvor ble det av styrkingen? Tror nok man snarest må kjøpe plasser samt få på plass et nytt rehabiliteringstilbud i Spania slik Vistamar var.