Dømt til fengsel for tyveri av fem anleggsmaskiner til 6 millioner kroner