Arbeidsgiveren gikk konkurs. Da startet Emil for seg selv