Flytter butikken: – Skal man overleve, må man fornye seg