Bratt fall i inntektene til Blikkenslagermester Brækstad