Trondheim Bad og Byggteknikk: Omsetningen gikk ned, men overskuddet økte