Selbu Spinneri: Økte omsetningen, men overskuddet forsvant