Coop er overrasket hvor raskt kundene har endret vanene