Trøndelag politidistrikt innfrir kravene til responstid for alle tre kategorier for befolkningstetthet de måles i. Dette opplyser politiet i en pressemelding. Kravene gjelder for hasteoppdrag, det vil si ekstraordinære hendelser der liv er truet eller der det er umiddelbart behov for politiets innsats.

Ulike krav fra distrikt til distrikt

Det er totalt registrert 1486 hasteoppdrag i Trøndelag politidistrikt i 2022, det vil si fire hasteoppdrag per dag i snitt. Politidirektoratet har gitt distriktene ulike krav til responstid basert på geografiske og demografiske forhold. Responstiden er tiden det tar fra operasjonssentralen mottar melding om en hendelse, til politiet er framme på stedet.

Her er oversikten for Trøndelag:

  • For tettsteder med over 20.000 innbyggere var kravet at 80 prosent av oppdragene skulle ta under 12 minutter, og resultatet ble 12 minutter.

  • For tettsteder med 2000 – 20.000 innbyggere var kravet at 80 prosent av oppdragene skulle ta under 20 minutter, og resultatet ble 20 minutter.

  • For tettsteder med færre enn 2000 innbyggere var kravet at 80 prosent av oppdragene skulle ta under 36 minutter, og resultatet ble 34 minutter.

Geografiske utfordringer

-En av politiets viktigste oppgaver er å gi innbyggerne våre hjelp når de trenger det som mest. Vi jobber for dette hver dag og mine medarbeidere strekker seg langt for å klare dette. Jeg er derfor glad for at vi innfrir kravene som er satt til oss med hensyn til responstid, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

-Samtidig må vi erkjenne at det er krevende å nå kravene til responstid i Trøndelag. Dette skyldes mange faktorer, blant annet mengden av oppdrag og geografiske utfordringer, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.