- Vi har ikke bestemt nøyaktig hvilke aktiviteter eller hvordan det skal se ut, men vi har en klar idé om hva det skal bli til. Og så får vi får nye ideer nesten hver gang vi er der. Planen er at det skal bli spektakulært og en opplevelse, sier ekteparet Arve og Bina Haugum, eiere av Haugum gård som ligger sentrumsnært ved Klæbu kirke. Det de snakker om er planenen sine om å lage et overnattingstilbud i Duvåsen.

Øst for gården ligger starten på Sveanvegen nede i Haugdalen, og videre mot øst starter et skogs- og åsområde der Duvåsen troner så høyt at du kan se Trondheimsfjorden fra toppen. Åsen består av platåer som passer fint for hytter til overnatting og aktiviteter.

Vil få folk ut i naturen

- Åsen består dessuten av utmark som ingen ferdes i, og skogen er heller ikke drivverdig. Vi vil gjøre det tilgjengelig for folk. Og prosjektet vårt kan både knyttes sammen med det som skjer på Seminarplassen, og områdene i Nordmarka. Skiløyper kan kjøres opp helt inn til området og gjøre det lettere for folk å ta turen fra sentrum og opp i marka, kanskje også inn til Gjenvollhytta, sier Arve som er klar til å gå i gang med første del av satsningen straks klarsignal gis. Da kjøres traktoren fram og gruslegging av skogsvei kommer i gang. Han sier:

- Det ligger allerede en liten bit vei der, og vi har et klart mål om å gjøre så få inngrep som mulig. I tillegg syns vi det er artig at dette er såpass bynært som det er. Mange kommer til Klæbu for naturen sin del.

Duvåsen sett fra Haugum gård. Foto: Merethe Willassen

Unike lokaler i fjøset

Fra før har Arve og Bina restaurert fjøset på gården og bygd opp unike selskapslokaler i bygningen. I forlengelsen av utleiet til både private og bedrifter, kom etterspørsel etter overnatting.

- Det var etter hvert mange som ønsket mulighet til å overnatte, og vi fikk gode tilbakemeldinger på aktiviteter vi har, sier Bina som også har søsteren Karin Haugum med i prosjektet. Hun sier videre:

- Prosjektet vårt i Duvåsen samsvarer veldig med prosjektet på gården. Her har vi allerede litt Farmen-aktiviteter, og det har slått godt an.

Spennende aktiviteter

Søstrene har bakgrunn fra befalsskolen, Karin også fra jegertroppen, og Arve er tidligere skiskytter. Bina er utdannet sykepleier, men jobber nå heltid på gården, og Karin er fysioterapeut. Med tre gründere som er litt over gjennomsnittet interessert i aktivitet og det som kan skje utendørs, ligger det til rette for spennende aktiviteter i Duvåsen.

- Det skal være noe for alle. Vi starter nok med å bygge opp fire overnattingshytter med ulik størrelse. Det skal passe for alt fra små til store grupper, kanskje et par som vil overnatte, en familie eller en vennegjeng. Og så må vi få til mange spennende og artige aktiviteter for alle aldersgrupper.

Bina og Arve Haugum har mange planer om spennende aktiviteter både på gården og i Duvåsen. Foto: Merethe Willassen

Venter på positivt svar

Søknad til kommunen om omregulering ble levert for over ett år siden. Nå venter Arve og Bina på å få det endelige svaret.

- Mest sannsynlig får vi svar på nyåret. Vi bestemte oss for å vente med å detaljplanlegge til vi har fått et ja. Innovasjon Norge har vært med oss i forprosjekteringen, men også de venter med mer støtte til kommunen har behandlet saken, forklarer Arve og Bina som er en av de unge som satser på gårdsdrift gjennom å tenkte nytt om landbruk og utmark

Saga-prosjektet

– Vi er opptatte av historien til gården. Nå er vi nettopp ferdige med å restaurere stabburet. Nede i Haugdalen lå det et sagbruk. Det har vi lyst til å gjenskape for å bevare kunnskap, og for å vise frem gamle redskaper, forklarer Bina, og ser for seg at museet kan være et sted skoleelever kan lære om gamle metoder.

Enn så lenge venter paret på å få omregulert skogsområdet til næringsområde, og med det går startskuddet for et spennende prosjekt som kan gi mer liv til bygda.

Det har gått med mange timer til skogsturer, planlegging og tegning av skisser for å danne et godt grunnlag for søknaden. Foto: Merethe Willassen