Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag stabilt, melder NAV Trøndelag i en pressemelding.

Til sammen 17 407 personer i Trøndelag er registret med nedsatt arbeidsevne ved utgangen av andre kvartal i år. Av disse mottok 11 738 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Andelen AAP-mottakere utgjør 3,9 prosent av befolkningen i fylket mellom 18-66 år, det samme som i juni 2022.

I løpet av 2. kvartal fikk Trøndelag 1 024 nye mottakere av AAP. Det er 92 færre enn i 1. kvartal. Av de nye mottakerne var 250 under 30 år. Sammenlignet med 1. kvartal var det en nedgang på 40 personer.

Til sammen 1 039 personer sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 1. kvartal. Tall for landet viser at om lag en tredel av de som går ut av ordningen går over på uføretrygd, og i underkant av en tredel går over i jobb.

Nedgang fra første kvartal

– Vi ser at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har holdt seg stabilt siste året. Sammenlignet med juni i 2022 har antallet økt med 22 personer, mens sammenlignet med forrige kvartal har antallet gått ned med 62 personer, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

Antall unge mottakere litt ned

Av de som mottar AAP er 2 816 under 30 år i Trøndelag, det tilsvarer 3,5 prosent i aldersgruppen. Sammenliknet med juni i fjor har antallet gått ned med 23 personer.

– Det jobbes spesielt målrettet med de under 30 år og det er bra at vi nå ser en liten nedgang i denne gruppen.

Psykiske lidelser hovedårsak

I Trøndelag er det er flest med diagnosen psykiske lidelser på AAP (44,3%) fulgt av muskel- og skjelettlidelser (28,8%).

I aldersgruppen 50 år og over er muskel-/skjelettlidelser den dominerende diagnosen (43,5%).

Blant de under 30 år er det diagnosegruppen psykiske lidelser som er størst med 72,9 prosent. Andelen er fordelt relativt jevnt på de tre undergruppene «andre psykiske lidelser» (24%), «angst og depressive lidelser» (25,5%) og «lettere psykiske lidelser» (23,8%).

– At så mange unge står utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser er bekymringsfullt. Erfaringer gjennom blant annet IPS-satsningen, hvor behandler og jobbspesialister fra NAV samarbeider, er svært gode. Vi ser at mange mangler tro på seg selv. Det å erfare at de har egenskaper arbeidslivet trenger og at de opplever mestring har stor effekt på sikt. Her ligger det også et potensiale for arbeidsgiverne, sier Aas.

Steinkjer kommune med høyest andel mottakere av AAP

Steinkjer er kommunen med den høyeste andelen mottakere av AAP (5,8%), fulgt av Meråker (5,2%), Stjørdal og Ørland (begge 5,1%). Lavest andel har Lierne (2,8%), Rennebu (3%) og Åfjord (3,1%). I Trondheim er 3,4 prosent av befolkningen mottakere av AAP.

Av fylkets 38 kommuner er det en reduksjon i antall mottakere av AAP i 15 kommuner. Målt i prosent er nedgangen størst i Overhalla og Skaun.