Historiens første byråd i Trondheim kommer til å bestå av Høyre, MDG og Venstre. De tre partiene styrer byen sammen med SP, KrF og Pensjonistpartiet, men de blir altså ikke med inn i det nye byrådet. I tillegg har de seks partiene et valgteknisk samarbeid med Frp.

– Det har vært forhandlinger oss imellom. Med base i sentrum-høyre plattformen er vi enige om at det er vi tre partiene som danner byrådet, sier ordfører Kent Ranum (H) til NRK.

Byrådet, som etter planen skal tiltre 13. juni, kommer altså til å bli et mindretallsbyråd, og må finne flertall i bystyret fra sak til sak.

Grønnere på borgerlig side

MDG har styrt Trondheim sammen med Ap og SV i 20 år, men etter valget i fjor skiftet de til de til de blå-grønne. Nå tar de steget videre og går inn i byrådet. Til NRK sier de at det både kommer av at de har blitt tatt for gitt av venstresiden i byen, og at de nå får en bedre miljøpolitikk av å samarbeide med sentrum-høyresiden i Trondheim.

Kan komme inn nye navn

Det er ikke kjent hvor mange byråder den nye byregjeringen får, eller hvem som skal bekle de ulike posisjonene.

For å sitte i et byråd er det ikke nødvendig å være valgt inn i bystyret. Dermed står de tre partiene fritt i hvem de kan velge. Ranum utelukker ikke at byrådet kan få inn folk som ikke har politiske verv i dag.

– Det viktigste for oss er at vi har en personkabal som behandler den politikken vi har blitt enige om, til det beste for byen, sier han til NRK.