Det er ikke det at badminton er en ukjent idrett for lærer Claes Andersson som i en årrekke har stått for kroppsøvingstilbudet på Tanem skole. Elevene får prøve idretten 3-4 ganger gymtimer hvert år, og de starter når elevene er på 4. trinn.

- Vi bruker å ha et årlig opplegg med badminton. Her er det mye av de samme øvelsene vi gjør, men i dag får elevene litt mer tips om teknikk, sier han, og fortsetter:

- Vi syns de er veldig flott å få besøk av badminton. Det som er artig er å se når ungene får ferdigheten, og så syns de kanskje det er artig og melder seg inn i klubben. Hvis dette er med på å få flere til å bli mer aktiv på fritiden, så liker vi det. Det er også fint å få vise hvilket tilbud som finnes i Klæbu. Vi har jo også et årlig samarbeid med orientering gjennom Skolesprinten på høsten.

Lærer Claes Andersson og assistent Christopher Klungervik kastet seg ivrig med i spillet. Foto: Merethe Willassen

Skal treffe ball i lufta med et redskap

Ole Sagøy som er hovedtrener i Klæbu IL badminton, er også klar på at dette er en ferdighet som må læres og at det blir virkelig gøy når koden knekkes.

- Det er en kode som må løses. Her er det ikke en ball som skal sparkes av en fot, men her skal man treffe en ball i luften med noe man holder i hånden. Det krever god øye-hånd-koordinasjon, sier han og syns de er artig å se på elever som går fra å ikke treffe noe særlig, til å mestre gjennom å ha fått på plass kommunikasjonslinjen mellom øye og hånd. Sammen med Viktor Eldegard fra badminton er han i Tanemshallen for å skape idrettsglede med racket og ball.

Ole Sagøy demonstrerer en av øvelsene. Mens ballen sprettes på racketen, skal man legge seg ned og deretter reise seg opp. Foto: Merethe Willassen

Hold den som ei øks

Elevene stiller seg opp rundt Sagøy, og får beskjed om å holde racketen som en øks.

- Sånn skal dere holde den, viser han, og så får elevene prøve gjennom spesifikke øvelser:

- Først skal dere greie å sprette ballen ti ganger uten at den faller på gulvet, og etterpå kan dere prøve å få ballen til å treffe taket.

Der var ikke så lett. Sagøy måtte selv ha tre forsøk før alle hørte det lille dunket når ballen treffer taket i hallen. Ivrige elever gikk straks i gang med øvelsen, men det var ikke så lett å få til ti sprett som mange kanskje hadde trodd.

Mer hjelp å få på treningene

Sagøy sier også at det er mer instruksjon og hjelp å få til de som møter på treningene:

- Her blir det litt kort tid, mange som spiller og det er unger på mange ulike nivå. På treningene har vi bedre tid til hver enkelt. Da er det enklere å gi hjelp på riktig nivå og følge opp over tid.

Ole Sagøy og Viktor Eldegard står klar. I Tanemshallen kan skolen bruke Klæbu IL badminton sitt utstyr i skoletiden. Foto: Merethe Willassen

Opplegg fra Norges badmintonforbund

Det er Klæbu IL Badminton som sendte ut tilbudet til skolene. Sørborgen og Tanem var mest ivrig og der kom det fort på plass et samarbeid, forteller Line Eldegard, leder i badmintonavdelingen. Norges Badmintonforbund står bak Badminton i skolen, og har ressurser som gjør at klubben får dekket inn en bestemt sum i forhold til skoler og timer slik at trener kan kjøpes fri fra arbeidsplass.

Ønsker årlige besøk på skolene

- Vi håper dette kan bli et årlig opplegg med 5. og 7. på Sørborgen, og 4.-7. på Tanem. Da får vi gitt alle elever et tilbud i løpet av årene som kommer. Vi rekker ikke over alle trinnene og har valgt ut de eldste siden de er mest mottakelige og modne for idretten, sier hun og forteller at alle får enda ett besøk før jul med badmintontrener i gymtimen, og det i løpet av om lag to uker.