Klæbygg kjørte 64 km/t over fartsgrensa – må i fengsel