Asbjørn Osnes forteller at det Multiconsult som har fått oppdraget med å lage en sikringsplan som nå gjennomgås i samarbeid med NVE, og i dialog med Trondheim kommune som har egne oppdrag i området.

Sikring mot vannmassene

- Dette er en sikring mot erosjon i bekken som er planlagt, sier Osnes, og forklarer at den sikringen ikke avhjelper mot overflateglidninger, men er et tiltak for å sikre mot at vannet i bekken skal grave seg inn i bredden og utløse kvikkleireskred.

NVE er i også i dialog med Trondheim kommune som har planer for ny vann- og spillvannsledning og pumpestasjon i området. Pumpestasjonen er planlagt, men ikke endelig plassert, øverst i den delen av Solemsbekken som skal erosjonssikres.

- Langs bekkesiden vil det bli lagt støttefyllinger for å oppnå geoteknisk stabilitet, forklarer Osnes.

Samkjører

Planleggingen er i en tidlig fase. Nå velges trasé for ledninger og plassering av pumpestasjon.

- Vi er i en fase med forprosjektering og skal avklare med grunneiere. Så venter søknader og reguleringer av området. Vi samkjører med NVE der vi kan, forklarer Eli Holen, kommunaltekniker i Trondheim kommune, som ser for seg en tidligst start i 2024.

Slik kan en erosjonssikring se ut. Foto: Skjermdump NVE

Utglidning i september

Skråningen ned mot bekken er mange steder både bratt og lang. I september skjedde det en utglidning i området. Om lag 15 meter bred, 3 meter dyp og mange titallsmeter lang utglidning tok med seg jord og trær slik at det oppstod en svært synlig glippe i skogen. NVE var på stedet og undersøkte utglidningen i september, men fant ingen grunn til å frykte ras og større utglidninger. Slike utglidninger er vanskelig å beskytte seg mot siden de ofte utløses av mye nedbør.

Naboer og grunneier er betenkte i forhold til den store utglidningen. På andre siden av bekken har det blitt større bevegelser i grunnen, noe bygninger bevitner med utbulende vegg og sprekkdannelser i grunnmur.