Merk av 6. mai i kalenderen – Det inviteres til årets turmarsj