Høstens valg har for lengst tatt plass i hodene på våre politikere. Valglistene finsnekres, det stilles benkeforslag på nominasjonsmøter og kjempes om plasser høyre opp på listene. Efia Marie Damba ble valgt inn på plass fire på SVs liste til kommunevalget høsten 2023, men et benkeforslag forsøkte å få henne inn på den nest øverste plassen.

Kampen om andreplassen

Sist mandag var det nominasjonsmøte i Trondheim SV og Damba stilte som motkandidat for 2. plassen, med toppkandidaten som varaordfører er andreplassen vanligvis gruppeleder. Med flere konflikter som bakteppe, er det viktig å skape ro.

- Det har vært og er, uro i Trondheim SV. Dette er noe jeg vet jeg kan bidra til å løse, og som gruppeleder ville jeg kunne påvirke mer enn nå. Posisjon som gruppeleder ville fornyet gruppestyret og gitt oss et nytt utgangspunkt, sier Damba som fikk mer enn en fjerdedel av stemmene. Valgets resultat viste gjenvalg til dagens gruppeleder Silje Naper Salomonsen.

Profesjonell hjelp

Gruppestyret har valgt å få inn profesjonell hjelp med eksterne organisasjonspsykologer, men det frarøver ikke gruppelederen sin viktige posisjon.

- Gruppelederen har personalansvar og skal med det ha et ekstra fokus på trivsel i gruppa. Jeg vil vise at vi står samlet. Jeg er en samlende person som ønsker å bidra inn mot gruppen med trygge møter og god takhøyde. Det er viktig for meg å skape trivsel for alle., sier Damba som ser at lagbygging er viktigere enn noen gang.

Her er topp sju på valglista til Trondheim SV. Fra venstre: Efia Marie Damba, Jenny Nordaune, Latifa Nasser, Nils Heldal, Silje Salomonsen, Mona Berger og Ottar Michelsen.

Innstillingen er en tillitserklæring

Damba er absolutt ikke misfornøyd med 4. plass:

- Silje er en flink politiker med erfaring på flere felt, det er noe hele SV gruppa nyte godt av. Jeg hadde selvsagt håpet på å bli innstilt som nummer 2, men jeg er absolutt ikke misfornøyd med 4. plass. Det er mange dyktige politikere i SV, helheten i lista er svært god. Det å være innstilt som nummer 4 er en tillitserklæring fra partiet.

- Jeg føler meg heldig som har gått inn i mitt 12. år som folkevalgt. Nå gleder jeg meg til valgkamp og til å bidra til å gjøre Trondheim til en mer miljøvennlig og rettferdig by å bo i. Vi trenger et sterkere SV for mer forutsigbar byutvikling og bedre kommunale tjenester. Jeg mener det er viktig med Klæbygg høyt opp på partilistene for blant annet å sikre helsestasjonens fremtid og passe på at utbyggingen i Klæbu har et Klæbu preg. Vi er fortsatt to kommuner som har slått oss sammen til en, og det bør vises i toppen av partienes lister, avslutter Damba som er en av sju på lista fra Klæbu.

Klæbygg ledet nominasjonskomitéen

Nominasjonskomiteen ble ledet av Ivar Skei, også han fra Klæbu.  Han forteller at komitéen vurderte mange parametere før en god sammensetning kom på plass.

- Vi måtte tenke gruppe og helhet, og her har vi jo også sju kumulerte. At Efia er valgt inn på fjerdeplass er utrolig bra. Dette blir en knallgruppe, sier Skei.

Plass på valglistaPolitiker fra Klæbu
4.Efia Marie Damba
20.Toril Indergård
31.Øystein Iversen
34.Britt Hukkeøås
36.Christine Harang-Olsen
51.Ivar Skei
60.Toril Sjøbakk