- For første gang har vi opplevd å ikke ha nok mat