Uværet fører til ekstra store utfordringer for hjemmebaserte tjenester i Trondheim kommune, som ikke får alle ansatte på jobb, eller kommer seg ut på veien for å få kjørt hjem til pasientene.

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding søndag.

Prioritering

«Ved helse- og velferdssenter vil det viktigste bli prioritert, og hjemmebaserte tjenester har startet med å prioritere å komme seg hjem til dem med behov for kritisk helsehjelp. Dette vil også ta tid da noen må gå for å komme seg frem», står det i pressemeldingen.

Hvis situasjonen vedvarer, så vil noen oppleve at de ikke får planlagte tjenester søndag. Disse vil bli kontaktet på telefon.

«Vi håper på bedre vær og føre utover dagen, slik at vi kan få gitt pasienter og brukere av kommunens tjenester den hjelpen de trenger, men det kan være at vi ikke når alle som til vanlig får besøk», skriver kommunikasjonssjef Harry Tiller i pressemeldingen.

Pårørende

Trondheim kommune oppfordrer pårørende til å følge opp sine og snakke med dem om situasjonen som har oppstått.

Trondheim bydrift er i full sving med å rydde veier, fortau og sykkelveier. På grunn av enorme snømengder må publikum regne med at dette vil ta lang tid.