Enhetsleder rustjenester Pia Bjordal og avdelingsleder Duy Dat Nguyen møter Klæbuposten med en smil, og Nguyen forteller: - Jeg kan starte med å fortelle en gladnyhet. Jeg har akkurat fått vite at lokalene Treffstedet i Klæbu bruker, er ferdig utbedret og pusset opp i slutten av desember, nærmere bestemt uke 52. Da trenger vi litt tid på å få på plass møbler og slikt, og vi burde være i gang igjen i midten av januar.

Stor vannskade

Det ble oppdaget vannskader i gulvet og mugg i januar i år, noe som resulterte i stenging av lokalene. Et gammelt vannrør murt inn i betonggulvet hadde sprukket. Det resulterte i måneder med tørking, og vannskaden viste seg større enn først antatt. Treffstedet var derfor uten lokaler, men fant midlertidige lokaler i Klæbu kulturhus.

Avventer jubel for å se at det faktisk skjer

Treffstedet i Klæbu har tidligere vært annonsert åpnet igjen uten at det har skjedd. Da på grunn av nye feil som ble oppdaget.

- Det høres veldig bra ut at treffstedet skal åpne igjen. Jeg er positiv til nyheten, sier Kai Arne Berg som ikke helt tør å tro på det før han faktisk ser det. Berg satte ord på hvor viktig Treffstedet i Klæbu er for mange som sliter med psykisk uhelse i en tidligere publisert artikkel.

Kai Arne Berg er ser frem til at Treffstedet i Klæbu åpner i midten av januar. Foto: Merethe Willassen

Midlertidige lokaler

Treffstedet måtte ut av sine lokaler i januar i år, og hadde en lang periode midlertidige lokaler i Klæbu kulturhus.

- Frem til oktober hadde vi lokaler å tilby i ungdomsklubbens lokaler, men fra slutten av oktober måtte vi ut derfra, forklarer Nguyen, og siden har Treffstedet vært stengt på ubestemt tid.

Jobbes med å få organisering på plass

Treffstedet i Klæbu er organisatorisk plassert ulikt andre treffsteder i Trondheim kommune. Mens de to andre kommunale treffstedene er plassert under psykisk helse, er Klæbu sitt treffsted plassert under rusbehandling.

- I utgangspunktet hadde Klæbu kommune et treffsted som var mye rettet mot rusavhengige. Det ble videreført ved kommunesammenslåing, men kommunen erfarte at det hadde skjedd en endring i brukergruppen, forklarer Pia Bjordal.

Treffstedet i Klæbu kan bli flyttet organisatorisk. Enhetsleder rustjenester Pia Bjordal og avdelingsleder Duy Dat Nguyen jobber med et saksgrunnlag. Foto: Merethe Willassen

Intern prosedyre

Sammen utarbeider de et saksgrunnlag ut fra brukerporteføljen, noe som gir et dokumentgrunnlag basert på brukernes, tillitsvalgtes og ledelsens innspill.

- Vi jobber med et utkast og det er pågående dialog i sakens anledning mellom de ulike enhetene inne rus- og psykisk helsefeltet. Videre løftes dette opp i organisasjonen og behandles der, etter intern behandling her samtidig som vi enhetsledere er i dialog med hverandre. Dette løftes nå opp et hakk i organisasjonen, og behandles der, sier Bjordal som ikke tør si noe nærmere om når endelig avklaring på dette vil foreligge.