Statens vegvesen gjennomførte en kontroll av tunge kjøretøy ved Sandmoen kontrollstasjon på E6 mandag.

Det mest alvorlige var et vogntog som ble observert på E6 og deretter innhentet og stanset grunnet et hjul som var i ferd med å løsne helt.

Et firma blir anmeldt grunnet manglende kalibrering av fartsskriver, og én fører blir anmeldt grunnet manglende yrkessjåførkompetanse. En 7,5-tonns lastebil hadde overlast og firmaet fikk gebyr på 8200 kroner. Tre førere måtte utbedre lastsikringen og to måtte trekke ut underkjøringshinderet sitt før de fikk kjøre videre.

Det ble ustedt flere tekniske kontrollsedler på blant annet luftlekkasjer, lysfeil, bremsefeil, og sprukne frontruter. To førere fikk advarsler på kjøre- og hviletidsbrudd.

Til sammen 356 tunge kjøretøy kjørte over kontrollplassen i løpet av kontrollen. Det ble utstedt sju bruksforbud, seks kjøretøy fikk skriftlige mangler, to sjåfører hadde brudd på kjøre- og hviletiden, to fikk dekk/kjettinggebyr, ett overlastgebyr og to anmeldelser.