«Beste gardist», og tilbud om å fortsette i Garden