Stengt på ubestemt tid. Kjørefelt henger i løse lufta