Emil Raaen Foto: Merethe Willassen

- Det betyr noe hvem som styrer

Han var i sin tale glad for at dagens regjering blant annet hadde reversert den blå regjeringens svekkelse av arbeidsmiljølover og reduserte dagsatser til arbeidsledige, og han trakk frem det gode arbeidet som gjøres i Klæbu på mange fronter.