- Å bli selvstendig næringsdrivende var et skremmende valg

foto