- Først og fremst vil vi høre med lag og organisasjoner hvilken interesse det er for de tre store, årlige arrangementene i Klæbu. Vi legger ned mye ressurser i å få folk på banen, og mange ganger syns vi det er vanskelig å vite hva de ønsker, sier Lillian Waaden fra Nærmiljørådet i Klæbu bydel (NiK).

Plan som er styrende for Klæbu de neste 12 år

Per-Ivar Moe, leder i NiK, vil orientere om nytt åpent møte før jul: - Vi ønsker å få til et informasjonsmøte før jul i forhold til kommunens arealdelplan. Forslag til delplanen er ute på høring frem til 6. januar, og dette er en plan som blir styrende for de neste 12 årene. Vi forsøker å finne en dato før jul der vi kan invitere noen fra Byplankontoret for å orientere om planen. Dato er derfor ikke spikret enda.

Hvor søke økonomisk støtte

Onsdag 23. november klokka 19-21 er tidspunktet for lag og organisasjoner å møte opp i kommunestyresalen i rådhuset. Alle som ønsker er velkomne, selv om mye av programmet er rettet mot den organiserte frivilligheten. Fra kulturenheten i Trondheim kommune kommer Trygve Fætten og orienterer om bookingbasen og tilskuddsportalen. Det er to av inngangsportene i kommunes tilbud til henholdsvis leie av lokaler og økonomisk støtte.

Frivillighovedstad 2023

Trondheim kommune overtar stafettpinnen fra Gdansk lørdag 10. desember, og blir offisielt europeisk frivillighovedstad. Markering skal skje 31. januar med en stor åpningsfest i Nidarosdomen.

Målet med å være frivillighovedstad er å løfte frem det frivillige arbeidet som skjer i Trondheim, både det som koordineres av det offentlige, men også av private, stiftelser og organisasjoner.

Lørdag 5. desember lanseres en egen nettside med kalender der alle kan registrere sitt arrangement. Dette for å synliggjøre frivillige arrangement og aktiviteter i Trondheim.

I 2023 etableres også Frivilligforum som er en månedlig møteplass med varierende tema for frivillige organisasjoner, myndigheter og ulike forskningsmiljøer. Målet er å styrke nettverk, øke kunnskap og skape nye samarbeidsmuligheter for alle som er engasjert på ulikt vis.