Det er viktig at overvannet finner vei ned i kummene og rørsystemet. Tette rør og kumlokk dekket med løv, greiner og jord kan bety oversvømmelser langs veier og fortau. Fylkeskommunen tar tak i de offentlige kummene nå i november.

- Det er en del privat kummer som er koblet på det offentlige rørsystemet, forklarer Karl Terje Hanssen, prosjektleder drift og vei i Trøndelag fylkeskommune.

- Vi er inne i en periode der det kan komme mye kraftig nedbør, så de er viktig at alt er åpent.

Også rørinspeksjon

Alle 418 kummene langs FV 704 blir nå gjenstand for gjennomspyling og slamsuging.

- Dette gir oss samtidig mulighet til å vurdere status på rørsystemet. Det kan variere noe hvordan tilstanden er, forklarer Hanssen.

Hvor ofte gjennomspyling og slamsuging foregår, er basert på fortløpende vurderinger. Det er et erfaringsbasert system som ligger til grunn. Fylkesveiene i Klæbu står oppført med intervall på fire år når det gjelder den planlagte gjennomspylingen og slamsugingen. Neste runde blir i 2026.