Se søkerlista: Fem kandidater til nyopprettet stilling