Sjefsbytte på Bunnpris - to satsingsområder peker seg ut